Bông Tai Ngọc Trai CHNT04

Nguồn gốc sản phẩm

Chất liệu: 

- Bạc 925

- Ngọc Trai nước ngọt

- Xuất xứ Việt Nam

Mô tả sản phẩm

Top